Shanghai Mimaki Trading Co., Ltd. Guangdong Branch

1F, Tower C, 48 Nanxiang 3rd Road, Luogang, Guangzhou,
Guangdong, 510670, China P.R.O.C.